Marketing, to jedno z zasadniczych działań każdej firmy. Pozwala jej nie jedynie zaprezentowanie swojej oferty produktowej i usługowej, ale również opowiedzenie o swojej historii, wytyczonych celach, wartościach. W ciągu ostatnich lat w szczególności istotne stało się kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku, połączone z budowaniem jej tożsamości.

Osiągnięcie dobrych wyników sprzedaży zależy ponieważ w dużym stopniu od tego, w jaki sposób dana firma jest postrzegana w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Istotna jest tutaj opinia pracowników, kontrahentów, a także przedsiębiorstw konkurencyjnych.
Wpływ na decyzje zakupowe nabywców produktów danej firmy, zależy gdyż od zaufania jakim ją darzą. Obok promocji efektów działalności produkcyjnej i usługowej, konieczna jest też marketing samej firmy. Bardzo dobrze opracowany system identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa umożliwia klientom odróżnić jego działalność od konkurencji, i zapamiętać jego produkty i usługi. Na system ten składają się takie elementy jak kolory firmowe, symbole – zwłaszcza logo, typografie firmowe, ubiór pracowników, szyldy, tablice informacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), materiały reklamowe. Szczególnym narzędziem marketingu jest marketing. Narzędzie to powinno być użyty dopiero po stworzeniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku i zbudowaniu jego tożsamości.
Wraz z rozwojem technologii informatycznych coraz większą rolę odgrywa reklama w internecie. Każda licząca się firma stara się wykonać swój wyjątkowy profil w mediach społecznościowych. Reklama prowadzona w ten teraz sposób staje się kluczem do sukcesu.
Polecamy: https://tekstywybrane.wordpress.com/2017/01/25/marketing-dla-firmy-i-pozycjonowanie.